Giảm tiểu cầu: Ý nghĩa của nó

Giảm tiểu cầu là gì? Nếu số lượng tiểu cầu rất thấp thì được gọi là giảm tiểu cầu (giảm tiểu cầu). Khi có quá ít tiểu cầu trong máu, khả năng cầm máu bị suy giảm, tình trạng chảy máu kéo dài và thường xuyên hơn. Trong một số trường hợp, chảy máu có thể xảy ra trong cơ thể mà không bị thương. Giảm tiểu cầu: Nguyên nhân Số lượng tiểu cầu thấp có thể dẫn đến… Giảm tiểu cầu: Ý nghĩa của nó