PTT: Giá trị phòng thí nghiệm của bạn có ý nghĩa gì

PTT là gì? Việc đo PTT là một xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để kiểm tra quá trình đông máu. Nó một mặt được sử dụng để chẩn đoán rối loạn đông máu và mặt khác để đánh giá quá trình điều trị của một số loại thuốc. aPTT (thời gian Thromboplastin từng phần được kích hoạt) là một hình thức kiểm tra được sửa đổi: ở đây, đông máu là … PTT: Giá trị phòng thí nghiệm của bạn có ý nghĩa gì