SCC: Phạm vi tham chiếu, ý nghĩa

SCC là gì? SCC là viết tắt của kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy. Nó là một glycoprotein (tức là một loại protein có chứa đường) được tìm thấy trong các tế bào vảy. Biểu mô vảy là một lớp tế bào được tìm thấy trên bề mặt bên ngoài và bên trong cơ thể. Nó tạo thành một hàng rào bảo vệ và được tìm thấy khắp cơ thể. Khi … SCC: Phạm vi tham chiếu, ý nghĩa