Thời gian Thrombin: Giá trị xét nghiệm có ý nghĩa gì

Thời gian trombin là bao nhiêu? Thời gian Thrombin là giá trị trong phòng thí nghiệm để kiểm tra một phần quá trình đông máu. Nó được định nghĩa là thời gian cần thiết để chuyển fibrinogen thành fibrin. Khi mạch máu bị thương, cơ thể sẽ cố gắng cầm máu. Cầm máu hay còn gọi là cầm máu sơ cấp là phương pháp… Thời gian Thrombin: Giá trị xét nghiệm có ý nghĩa gì