Giá trị tuyến giáp: Ý nghĩa của chúng

Mức độ tuyến giáp là gì? Việc sản xuất hormone của tuyến giáp được điều chỉnh theo nhu cầu tương ứng khi tương tác với tuyến yên. Do đó, các giá trị tuyến giáp trong máu không chỉ cho biết tuyến giáp hoạt động như thế nào mà còn cho biết vòng điều khiển có hoạt động tốt hay không. Một sự khác biệt là… Giá trị tuyến giáp: Ý nghĩa của chúng

Cấp độ TSH: Ý nghĩa của nó

Giá trị TSH là gì? TSH viết tắt là viết tắt của hormone kích thích tuyến giáp, còn được gọi là thyrotropin. Hormon này được sản xuất ở tuyến yên (hypophys), chính xác hơn là ở thùy trước của tuyến yên. Khi cần thiết, hormone này sẽ được giải phóng vào máu để kích thích sản xuất hormone ở tuyến giáp. Giá trị TSH… Cấp độ TSH: Ý nghĩa của nó