Thiếu Vitamin A: Nguyên nhân và hậu quả

Thiếu vitamin A: ai có nguy cơ? Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng thiếu vitamin A xuất hiện khi nồng độ vitamin trong huyết tương dưới 10 microgam/dl (µg/dl). Nhưng ngay cả phạm vi trước đó (trong khoảng từ 10 đến 20 µg/dl) cũng được coi là khởi đầu của… Thiếu Vitamin A: Nguyên nhân và hậu quả