Quá liều vitamin C

Quá liều vitamin C: Nguyên nhân Từ góc độ khoa học, rất khó phát hiện quá liều vitamin C. Trên thực tế, vẫn chưa rõ liệu việc đo nồng độ vitamin C trong máu có thực sự mang lại tác dụng hay không. Các giá trị bình thường không được xác định rõ ràng, chỉ có giá trị tham khảo và khuyến nghị. Vì vậy, thật khó… Quá liều vitamin C