Thiếu Vitamin E: Dấu Hiệu, Hậu Quả

Thiếu vitamin E: Nguyên nhân thiếu vitamin E rất khó xảy ra ở các nước công nghiệp phát triển. Có thể dễ dàng đạt được lượng hàng ngày từ 11 đến 15 miligam được Hiệp hội Dinh dưỡng Đức, Áo và Thụy Sĩ (giá trị tham chiếu DACH) khuyến nghị cho người lớn khỏe mạnh thông qua chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng. Trong thời kỳ mang thai và cho con bú, nhu cầu vitamin E… Thiếu Vitamin E: Dấu Hiệu, Hậu Quả