Các triệu chứng ADS ở người lớn

Giới thiệu Các triệu chứng của hội chứng thiếu chú ý rất khác nhau và không phải lúc nào cũng có thể phân biệt rõ ràng. Ngược lại với ADHD điển hình, bệnh nhân không có biểu hiện tăng động hay bốc đồng mà chủ yếu mắc các vấn đề về tâm lý và xã hội. Điểm chung duy nhất của ADHD với các loại ADHD khác là rối loạn chú ý và tập trung. … Các triệu chứng ADS ở người lớn

Sự khác biệt về triệu chứng của người lớn và trẻ em | Các triệu chứng ADS ở người lớn

Sự khác biệt về triệu chứng của người lớn và trẻ em Tình trạng thiếu chú ý tồn tại từ khi còn nhỏ và vẫn không được điều trị lên đến 60% tùy thuộc vào nghiên cứu. Tuy nhiên, ADHD biểu hiện như thế nào và cách bệnh nhân đối phó với nó thay đổi theo năm tháng. Trẻ em nổi bật chủ yếu vì các vấn đề ở trường. Họ cảm thấy khó học,… Sự khác biệt về triệu chứng của người lớn và trẻ em | Các triệu chứng ADS ở người lớn