Echinacea (Coneflower): Tác dụng

Tác dụng của Echinacea là gì? Echinacea được coi là đại diện quan trọng nhất của cây thuốc có tác dụng điều hòa miễn dịch. Điều này có nghĩa là cây có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Làm thế nào điều này hoạt động chi tiết vẫn chưa được làm rõ một cách thuyết phục. Điều tương tự cũng áp dụng cho tác dụng chống viêm của echinacea. Ba loài Echinacea được sử dụng làm thuốc: … Echinacea (Coneflower): Tác dụng