Mù tạt: Tác dụng và ứng dụng

mù tạt có tác dụng gì? Về cơ bản, hạt mù tạt có chứa các thành phần như dầu béo, chất nhầy – và trên hết là cái gọi là glycoside dầu mù tạt. Nếu các tế bào của hạt mù tạt bị phá hủy (ví dụ bằng cách nghiền), glycoside trong dầu mù tạt sẽ tiếp xúc với một số enzyme và bị chúng phân hủy thành … Mù tạt: Tác dụng và ứng dụng