Valerian: Tác dụng và tác dụng phụ

cây nữ lang có tác dụng gì? Khả năng chữa bệnh của cây chủ yếu nằm ở tinh dầu của thân rễ và rễ. Nó bao gồm nhiều thành phần hiệu quả. Thành phần chính của dầu valerian làbornyl axetat. Các thành phần khác bao gồm: β-caryophyllene Valeranone Valerenal Bornyl isovalerate Axit Valerenic Nó được biết đến từ các nghiên cứu lâm sàng… Valerian: Tác dụng và tác dụng phụ