Liệu pháp bảo tồn vú (BET)

Giới thiệu Trong điều trị bảo tồn vú, chỉ có khối u (ung thư) trong vú được loại bỏ trong khi các mô vú khỏe mạnh còn lại được bảo tồn. Ngày nay, BET là một thủ tục phổ biến, thường được kết hợp với chiếu xạ vú sau đó. Ngày nay, liệu pháp bảo tồn vú được sử dụng cho khoảng 75% trường hợp ung thư vú và có thể, với một số tiêu chí nhất định… Liệu pháp bảo tồn vú (BET)

Cơ hội sống sót cao hơn với liệu pháp không bảo tồn vú? | Liệu pháp bảo tồn vú (BET)

Cơ hội sống sót cao hơn với liệu pháp không bảo tồn vú? Trong BET, mô ác tính được loại bỏ hoàn toàn. Trong quá trình phẫu thuật, mô bị loại bỏ được kiểm tra bằng kính hiển vi để xem các tế bào khối u có được bao quanh bởi các tế bào khỏe mạnh hay không - điều này có nghĩa là khối u đã được loại bỏ toàn bộ. Nếu đây không phải là… Cơ hội sống sót cao hơn với liệu pháp không bảo tồn vú? | Liệu pháp bảo tồn vú (BET)