Hội chứng Chiasma

Giới thiệu / Giải phẫu Chiasma là điểm nối của dây thần kinh thị giác. Ở đây, các sợi của nửa võng mạc mũi tương ứng của cả hai mắt bắt chéo sang phía đối diện. Đường thị giác sau chiasm. Tổn thương chiasm thị giác dẫn đến hội chứng chiasm. Định nghĩa Hội chứng Chiasma là tên được đặt cho sự xuất hiện của… Hội chứng Chiasma