Liệu pháp laser điều trị lão thị

Giới thiệu Lão thị là sự mất dần tính đàn hồi của thủy tinh thể do tuổi tác. Một khả năng để điều chỉnh lão thị là liệu pháp laser. Điều trị bằng laser được thực hiện như thế nào? Trong điều trị bằng laser của mắt, phần trước của giác mạc được mài đi. Một lớp dày hơn được mài ở trung tâm hơn là ở bên ngoài, do đó… Liệu pháp laser điều trị lão thị