Liệu pháp Cranio-sacral

Từ đồng nghĩa trong tiếng Latinh Cranium = sọ và Os sacrum = xương cùng: cranio-sacral therapy = “liệu ​​pháp sọ não”; cũng là liệu pháp craniosacral hoặc craniosacral osteopathy Giới thiệu Liệu pháp craniosacral (cranio-sacral therapy) là một hình thức điều trị thủ công, nhẹ nhàng (thực hiện bằng tay), là một nhánh của nắn xương. Nó là một phương pháp chữa bệnh thay thế để giảm bớt bệnh tật về thể chất và tinh thần. … Liệu pháp Cranio-sacral