Thời gian phong tỏa ISG

Giới thiệu Chặn ISG là sự tắc nghẽn của khớp xương cùng (sacroiliac, khớp sacroiliac-iliac), nằm ở đầu dưới của cột sống và được hình thành bởi xương cùng và ili (muôi chậu). Thời gian tắc nghẽn như vậy phụ thuộc vào việc nó là cấp tính hay mãn tính. Sự tắc nghẽn ISG cấp tính thường có thể… Thời gian phong tỏa ISG

Thời gian nắn xương | Thời gian phong tỏa ISG

Thời gian nắn xương Phương pháp nắn xương được sử dụng để nới lỏng khớp IS bị tắc và điều trị bề mặt khớp bị nghiêng. Bác sĩ nắn xương có thể xác định vị trí tắc nghẽn bằng tay của mình và điều trị nó bằng các cử động tay có chủ đích. Mục đích của liệu pháp là tăng cường khả năng vận động của khớp và do đó giải phóng vĩnh viễn sự tắc nghẽn. Cho … Thời gian nắn xương | Thời gian phong tỏa ISG