Chăm sóc cuối đời - Ưu và nhược điểm

Người già hoặc người bệnh nan y muốn chết ở đâu? Tùy thuộc vào tình hình cá nhân và y tế, có thể có nhiều địa điểm khác nhau: tại nhà, tại nhà tế bần, viện dưỡng lão hoặc viện dưỡng lão hoặc trong bệnh viện. Mỗi nơi đều có những đặc điểm riêng về những người xung quanh bạn, các quy tắc – và… Chăm sóc cuối đời - Ưu và nhược điểm