Nước ối: Chức năng và thông tin cơ bản

Túi ối: Không gian sống được bảo vệ Túi ối là một túi bao gồm màng trứng ngày càng chứa đầy chất lỏng (nước ối) khi trẻ lớn lên. Điều này cho phép đứa trẻ đang lớn có thể bơi lội tự do, chỉ gắn vào dây rốn. Điều này giúp trẻ xây dựng cơ bắp và bộ xương và phát triển đồng đều. … Nước ối: Chức năng và thông tin cơ bản