Vỡ màng não sớm – Phải làm gì khi xảy ra quá sớm

Vỡ ối kịp thời Tại thời điểm vỡ, túi ối vỡ ra và nước ối chảy ra ngoài – đôi khi phun ra ồ ạt và với số lượng lớn hơn. Điều này khó có thể bị nhầm lẫn với việc đi tiểu không chủ ý. Một số trường hợp khác, khi túi ối vỡ, nước ối cũng chảy ra ngoài liên tục theo… Vỡ màng não sớm – Phải làm gì khi xảy ra quá sớm