Bài thuyết trình về ngôi mông (Steißlage): Phải làm gì bây giờ

Trình bày vùng chậu: các hình thức khác nhau Có nhiều kiểu trình bày ngôi mông khác nhau. Trong tất cả các trường hợp này, đầu của em bé nằm ở phía trên và xương chậu ở phía dưới bụng mẹ. Tuy nhiên, vị trí của hai chân có thể khác nhau: Trình bày ngôi mông đơn thuần: Trẻ gập hai chân lại sao cho bàn chân ở phía trước … Bài thuyết trình về ngôi mông (Steißlage): Phải làm gì bây giờ