Thiếu sắt khi mang thai: Biện pháp phòng ngừa

Mang thai: Nhu cầu sắt tăng lên Mỗi ngày, chúng ta hấp thụ sắt nguyên tố vi lượng quan trọng thông qua thực phẩm, thực hiện nhiều chức năng khác nhau trong cơ thể. Ví dụ, sắt – liên kết với huyết sắc tố (sắc tố máu đỏ) – cần thiết để vận chuyển oxy trong máu. Sắt cũng cần thiết cho sự hình thành các tế bào hồng cầu. … Thiếu sắt khi mang thai: Biện pháp phòng ngừa