Sau sinh: Kéo dài bao lâu

Hậu sinh nghĩa là gì? Thời kỳ hậu sản bắt đầu sau khi em bé chào đời và kết thúc từ sáu đến tám tuần sau đó. Đây là thời gian rất quý giá để xây dựng mối quan hệ mẹ con tốt đẹp và mang lại cho trẻ sự tin tưởng và an toàn. Dù bây giờ họ đã bị chia cắt về mặt vật lý nhưng mẹ và con vẫn hợp thành một thể thống nhất. … Sau sinh: Kéo dài bao lâu