Có thai dù đang có kinh?

Có thai dù đang có kinh? Đối với câu hỏi liệu bạn có thể mang thai dù đang có kinh hay không, có câu trả lời rõ ràng: Không. Sự cân bằng nội tiết tố ngăn cản điều này: Các nang còn lại trong buồng trứng sẽ biến đổi thành cái gọi là hoàng thể, nơi sản sinh ra hormone hoàng thể progesterone và (ít) estrogen. Một mặt, điều này đặt ra… Có thai dù đang có kinh?