Thai chết lưu: Nguyên nhân và điều gì có thể giúp đỡ

Thai chết lưu khi nào? Tùy theo quốc gia mà có những định nghĩa khác nhau về thai chết lưu. Các yếu tố quyết định là tuần mang thai và cân nặng khi sinh của đứa trẻ vào lúc chết. Ở Đức, một đứa trẻ được coi là thai chết lưu nếu nó không có dấu hiệu của sự sống khi sinh sau tuần thứ 22… Thai chết lưu: Nguyên nhân và điều gì có thể giúp đỡ