Nước ối không đủ: Ý nghĩa của nó

Túi ối: môi trường sống quan trọng Thai nhi tìm thấy mọi điều kiện để phát triển khỏe mạnh trong môi trường sống của nó, túi ối. Trên hết, điều này bao gồm nước ối, từ đó thai nhi có thể thu được các chất quan trọng cho sự phát triển của mình. Ngoài ra, nước ối còn giúp trẻ cử động tự do. Điều này cho phép nó xây dựng… Nước ối không đủ: Ý nghĩa của nó