Hút thuốc thụ động: Rủi ro & Biện pháp

Hút thuốc thụ động là gì? Khi ai đó vô tình hít phải khói thuốc từ không khí xung quanh, điều này được gọi là hút thuốc thụ động. Việc có khói thuốc lá trong không khí và không phải tất cả đều “biến mất” vào phổi của người đang hút thuốc chủ yếu là do, lên đến … Hút thuốc thụ động: Rủi ro & Biện pháp