Cắt bỏ ruột thừa (Cắt bỏ ruột thừa): Nguyên nhân và cách thực hiện

Phẫu thuật cắt ruột thừa là gì? Phẫu thuật cắt ruột thừa là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, một phần phụ nhỏ của ruột già. Thông thường, thủ thuật này còn được gọi là cắt ruột thừa – một thuật ngữ không hoàn toàn chính xác, vì ruột thừa được gắn trực tiếp vào ruột thừa nhưng là một phần riêng biệt của ruột. Ngoài ra,… Cắt bỏ ruột thừa (Cắt bỏ ruột thừa): Nguyên nhân và cách thực hiện