Phục hồi răng: Cầu răng, mão răng hay cấy ghép Implant?

Răng giả là gì? Hàm giả được sử dụng để duy trì chức năng tự nhiên và tính thẩm mỹ của răng khi bị mất một, một số hoặc toàn bộ răng. Chân giả phải đảm bảo khả năng nhai và phát ra âm thanh (ngữ âm) và tạo nên vẻ hài hòa cho khuôn mặt. Có nhiều loại răng giả khác nhau. Răng giả cố định Cố định… Phục hồi răng: Cầu răng, mão răng hay cấy ghép Implant?