Cấy tóc: Phương pháp, ưu và nhược điểm

Cấy tóc là gì? Trong cấy tóc (cấy tóc), bác sĩ sẽ lấy những chân tóc khỏe mạnh ra khỏi cơ thể bệnh nhân và cấy lại vào vùng hói trên cơ thể. Vì chân tóc được lấy từ chính bệnh nhân nên phương pháp này còn được gọi là cấy tóc tự thân. Đây là một thủ thuật thẩm mỹ, thường không có… Cấy tóc: Phương pháp, ưu và nhược điểm