Cắt ruột thừa: định nghĩa, nguyên nhân, thủ tục, rủi ro

Phẫu thuật cắt bỏ đại tràng là gì? Trong phẫu thuật cắt bỏ đại tràng, một phần của đại tràng được phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, phần còn lại vẫn tiếp tục góp phần vào quá trình tiêu hóa. Đây là điểm khác biệt chính so với phẫu thuật cắt bỏ đại tràng, tức là cắt bỏ toàn bộ đại tràng từ ruột non trở đi. Tùy thuộc vào phần nào được cắt bỏ, các bác sĩ gọi nó là… Cắt ruột thừa: định nghĩa, nguyên nhân, thủ tục, rủi ro