Hơi thở Holotropic: Hướng dẫn & Phê bình

Hơi thở holotropic là gì? Thuật ngữ “holotropic” bao gồm các từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “toàn bộ” (holos) và “hướng tới một cái gì đó” (trepein), và đại khái có nghĩa là “tiến tới sự trọn vẹn”. Nhà trị liệu tâm lý người Séc Stanislav Grof cho biết các loại thuốc gây ảo giác như LSD có thể được sử dụng để đạt được trạng thái mở rộng tâm trí, trong đó các bệnh và rối loạn tâm thần, tâm thần và tâm thần… Hơi thở Holotropic: Hướng dẫn & Phê bình