Truyền Vitamin C: Lý do, Quy trình, Rủi ro

Truyền vitamin C là gì? Trong liệu pháp vitamin C, một dung dịch truyền chứa vitamin C liều cao được đưa vào máu của bệnh nhân qua tĩnh mạch. Không giống như dạng viên hoặc dạng bột chỉ có thể cung cấp một lượng vitamin C hạn chế cho cơ thể qua đường tiêu hóa, phương pháp này đạt được hiệu quả hoạt động cao hơn đáng kể… Truyền Vitamin C: Lý do, Quy trình, Rủi ro