Nhịp độ - Giúp giảm mệt mỏi mãn tính và Covid kéo dài

nhịp độ là gì? Trong y học, tạo nhịp độ là một khái niệm trị liệu cho hội chứng mệt mỏi mãn tính (còn gọi là: viêm não tủy/hội chứng mệt mỏi mãn tính, ME/CFS), nhưng cũng dành cho bệnh Covid kéo dài. Những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng không còn khả năng đương đầu với cuộc sống hàng ngày và ngay cả những người bị ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn cũng bị giảm hiệu suất. Tạo nhịp nhằm mục đích bảo tồn… Nhịp độ - Giúp giảm mệt mỏi mãn tính và Covid kéo dài