Liệu pháp Gestalt: Phương pháp, Thực hiện, Mục tiêu

Liệu pháp Gestalt là gì? Liệu pháp Gestalt là một hình thức trị liệu tâm lý và ở đây thuộc nhóm được gọi là liệu pháp nhân văn. Theo cách tiếp cận nhân văn, mỗi người đều có khả năng phát triển. Nhà trị liệu coi bệnh nhân là một sinh vật tự quyết. Trong liệu pháp Gestalt, anh học cách kích hoạt các lực cần thiết để … Liệu pháp Gestalt: Phương pháp, Thực hiện, Mục tiêu