Ghép tế bào gốc: Nguyên nhân và quá trình

Ghép tế bào gốc là gì? Cấy ghép về cơ bản đề cập đến việc chuyển mô giữa hai sinh vật, người cho và người nhận. Người cho và người nhận có thể là cùng một người (cấy ghép tự thân) hoặc hai người khác nhau (ghép đồng loại). Điều này cũng xảy ra với trường hợp cấy ghép tế bào gốc – một hình thức trị liệu… Ghép tế bào gốc: Nguyên nhân và quá trình