Nhiệt trị liệu: Ứng dụng, Quy trình, Tác dụng

Nhiệt trị liệu là gì? Nhiệt trị liệu là một nhánh của vật lý trị liệu và do đó là vật lý trị liệu. Nó bao gồm tất cả các hình thức điều trị vật lý trong đó nhiệt (liệu pháp nhiệt) hoặc lạnh (liệu pháp lạnh) được sử dụng đặc biệt để giảm bớt những phàn nàn về thể chất và đôi khi cả tâm lý. Cả chườm nóng và chườm lạnh đều tác động đến sự căng cơ, lưu thông máu và giảm đau. … Nhiệt trị liệu: Ứng dụng, Quy trình, Tác dụng