Ghép giác mạc: Nguyên nhân, quy trình, rủi ro

Ghép giác mạc là gì? Ghép giác mạc là phẫu thuật trong đó bệnh nhân nhận giác mạc từ người hiến tặng đã chết. Giác mạc tạo thành lớp ngoài của mắt và dày khoảng 550 micron. Nó góp phần quan trọng vào khả năng nhìn. Các vết mờ, chẳng hạn như những vết mờ xuất hiện sau khi… Ghép giác mạc: Nguyên nhân, quy trình, rủi ro