Vắc xin DNA và mRNA: Tác dụng & Rủi ro

Vắc xin mRNA và DNA là gì? Cái gọi là vắc xin mRNA (viết tắt là vắc xin RNA) và vắc xin DNA thuộc loại vắc xin dựa trên gen mới. Chúng là chủ đề của nghiên cứu và thử nghiệm chuyên sâu trong nhiều năm. Trong đại dịch coronavirus, vắc xin mRNA lần đầu tiên đã được phê duyệt để tiêm chủng cho người. … Vắc xin DNA và mRNA: Tác dụng & Rủi ro