Holter Monitor: Lý do, Quy trình, Ý nghĩa

ECG dài hạn: Thủ tục

Tôi cần cân nhắc điều gì với ECG dài hạn?

ECG dài hạn: Đánh giá

ECG dài hạn thường là một cuộc kiểm tra vô hại. Đôi khi chỉ những vùng gắn điện cực mới đỏ lên. Do đó, ECG dài hạn là một phương pháp tốt để làm rõ bất kỳ loại rối loạn nhịp tim nào (đặc biệt là các loại giống như động kinh), nhưng cũng là sự thành công của một liệu pháp phù hợp, các cơn ngất xỉu không rõ ràng hoặc các phát hiện dễ thấy trong các cuộc kiểm tra tim khác.