Thoát vị vết mổ (Scar Hernia): Phòng ngừa

Để ngăn ngừa thoát vị vết mổ (thoát vị sẹo), cần phải chú ý đến việc giảm cá thể Các yếu tố rủi ro.

Các yếu tố rủi ro hành vi

Các biện pháp phẫu thuật để dự phòng thoát vị vết mổ.

  • Đóng thành bụng liên tục tất cả các lớp.
  • Tỷ lệ chiều dài sợi chỉ trên vòng quấn: tối thiểu 4: 1 [chỉ khâu liên tục cao hơn chỉ khâu một nút].
  • Tránh căng quá mức chỉ khâu
  • Tránh chảy máu thứ phát
  • Tránh nhiễm trùng vết thương