U ác tính ác tính: Kiểm tra và chẩn đoán

Các thông số phòng thí nghiệm bậc 1 - các xét nghiệm phòng thí nghiệm bắt buộc.

 • Công thức máu nhỏ
 • Công thức máu khác nhau
 • Các thông số viêm - CRP (protein phản ứng C) hoặc ESR (tốc độ lắng hồng cầu).
 • LĐH (tiết sữa dehydrogenase) - ban đầu ở độ dày khối u ≥ 4 mm, có loét (khám ở giai đoạn IIC và III).
 • AP (phosphatase kiềm)
 • 5-Cysteinyldopa (khối u; đánh dấu sinh hóa cho khối u ác tính) [giới hạn: 400 ug / d (1.3 umol / d]

Các thông số phòng thí nghiệm bậc 2 (theo dõi /điều trị kiểm soát).

 • Protein S 100 (S-100 protein); chỉ định: từ giai đoạn IB - xác định:
  • Ban đầu độ dày khối u ≥ 0.8 mm, không loét <4 mm, có loét + ≥ 4 mm, có loét.
  • Năm 1-3 mỗi ba tháng. [Theo dõi và đánh giá tiên lượng trong khối u ác tính] Các nghiên cứu chứng minh giá trị của protein S-100 (trong huyết thanh) trong chẩn đoán và theo dõi khối u ác tính. kết quả xảy ra) phụ thuộc vào giai đoạn lây lan của khối u ác tính:
   • Giai đoạn u nguyên phát: 4-10%.
   • Khu vực bạch huyết nút di căn: 9-20%.
   • Di căn xa: 70 - 80%.

   Trong các cuộc kiểm tra theo dõi, các giá trị tăng cho thấy sự tiến triển của khối u và các giá trị giảm là dấu hiệu thuyên giảm.

 • Protein cation của bạch cầu ái toan (ECP) [Mức ECP trong huyết thanh cao tương quan với khả năng sống sót chung kém hơn, bất kể phương thức điều trị là gì] (Lưu ý: đây là một nghiên cứu nhỏ!).
 • Kiểm tra các đột biến (giai đoạn III trở lên) - chuẩn bị cho việc tiếp theo liệu pháp toàn thân [xét nghiệm có thể được thực hiện trên khối u nguyên phát cũng như khối u bạch huyết nút; tái diễn, thử nghiệm trên mô của dòng điện di căn).
  • Đột biến BRAF (50%)
  • Đột biến NRAS, KRAS (Kirsten-RAS) hoặc HRAS (Harvey-RAS) (25%).
  • Đột biến NF1 (15%)
  • U ác tính không có cái nào ở trên gen đột biến (thể ba kiểu dại; 10%.

  Kiểm tra c-kit gen để kích hoạt các đột biến (5%) trong các khối u ác tính ở vùng kín và niêm mạc (các khối u ác tính “" thuộc các đầu tận cùng "" các khối u ác tính và u ác tính niêm mạc).