Bệnh đa xơ cứng | Co cứng sau đột quỵ - liệu pháp

Multiple Sclerosis

Co cứng cũng có thể xảy ra trong MS. Trong MS, một phản ứng tự miễn dịch làm chết các vỏ bọc thần kinh, dẫn đến hoạt động quá mức và tăng phản xạ (tăng cơ phản xạ), nhưng cũng bị tê liệt khi các kích thích không còn xâm nhập vào cơ. Nếu có các trung tâm viêm trong não, liệt cứng cũng có thể xảy ra.

Co cứng trong MS thường không tồn tại vĩnh viễn, nhưng phát sinh và sau đó, nếu cần thiết, tự khỏi hoàn toàn. Một sự phân biệt được thực hiện giữa phasic (lẻ tẻ) và bổ sung (vĩnh viễn) co cứng. Co cứng được cho là rất khó chịu và có thể hạn chế nghiêm trọng chức năng vận động bình thường của bệnh nhân. Trong MS, vật lý trị liệu điều chỉnh tấn và điều trị bằng thuốc với thuốc co thắt (nếu cần) cũng được sử dụng.