Hội chứng myelodysplastic: Xét nghiệm chẩn đoán

bắt buộc chẩn đoán thiết bị y tế.

  • Siêu âm bụng (siêu âm kiểm tra các cơ quan trong ổ bụng) - yêu cầu sự hiện diện của lách to (lách to) và gan to (gan phóng to).