Hội chứng myelodysplastic: Phòng ngừa

Để ngăn ngừa hội chứng loạn sản tủy (MDS), cần phải chú ý đến việc giảm thiểu cá nhân Các yếu tố rủi ro.

Tiếp xúc với môi trường - Nhiễm độc (ngộ độc).

  • Tiếp xúc lâu dài (10-20 năm) với các chất độc hại (độc hại) như benzen và một số dung môi nhất định - bị ảnh hưởng đặc biệt là nhân viên trạm xăng, thợ sơn và thợ đánh vecni, và cả tiếp viên sân bay (dầu hỏa).