Xơ vữa tai: Liệu pháp phẫu thuật

Đơn hàng đầu tiên

 • Phẫu thuật dập ghim:
  • Phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ xương bàn đạp:
   • Stapedotomy (cắt bỏ một phần xương bàn đạp) [vàng Tiêu chuẩn].
   • Stapedectomy (cắt bỏ xương bàn đạp).
  • Stapes thay thế chân giả

Lưu ý: Việc cải thiện thính lực được tìm kiếm thông qua phẫu thuật không thể được đảm bảo cho bệnh nhân trước phẫu thuật!

Các biến chứng có thể xảy ra của phẫu thuật tạo hình stapesplasty