Xơ vữa tai: Liệu pháp

Dụng cụ y tế

  • Nghe AIDS để cải thiện thính giác (như một giải pháp thay thế cho kỹ thuật tạo hình dập ghim).