Hội chứng Patellar Typ - Bài tập 4

phối hợp. Đứng với Chân bạn muốn đào tạo trên một bề mặt không ổn định. Cai khac Chân được giữ trong không khí ở một góc.

Lúc đầu, bạn cố gắng tìm cân bằng bằng tay của bạn. Bắt đầu từ tư thế này, bạn có thể thực hiện nhiều bài tập khác nhau: Từ từ khuỵu gối xuống và đứng thẳng trở lại mà không mất sức cân bằng. Đứng trên một Chân đồng thời thực hiện một động tác khác, chẳng hạn như ném và bắt bóng.

Bạn có thể viết tên của mình lên không trung hoặc đứng trên chân trước/gót chân. 3 x 15 giây mỗi chân. Quay lại bài viết “Bài tập chữa hội chứng gân sao