Đa kinh: Biến chứng

Sau đây là những bệnh hoặc biến chứng quan trọng nhất có thể do đa kinh gây ra:

Máu, cơ quan tạo máu - Hệ thống miễn dịch (Đ50-D90).

  • Thiếu máu (thiếu máu)