Đa kinh: Xét nghiệm chẩn đoán

Bắt buộc chẩn đoán thiết bị y tế.

  • Siêu âm âm đạo (siêu âm kiểm tra bằng cách sử dụng một đầu dò siêu âm đưa vào âm đạo) - để đánh giá các cơ quan sinh dục.
  • Siêu âm bụng (siêu âm kiểm tra các cơ quan trong ổ bụng) - chủ yếu để đánh giá thận, tuyến thượng thận và buồng trứng (buồng trứng).

Tùy chọn chẩn đoán thiết bị y tế -phụ thuộc vào kết quả của lịch sử, vật lý, chẩn đoán trong phòng thí nghiệm và bắt buộc chẩn đoán thiết bị y tế - để làm rõ chẩn đoán phân biệt.